FÖRETAG

Vingårdar i Chiva (Valencia)

Vid Medelhavskusten, den självklara medelpunkten för de bästa frukt- och grönsaksprodukterna från Spanien, hittar du ALL FRUITEXPORT, ett företag med uppkomst ur en jordbrukarfamilj i Valencia, dedikerat åt produktion och export av frukt och grönt.

Klimatet, Jorden, Folket och Livsfilosofin vid Medelhavskusten är känt över hela världen, men det är produkterna som utgör Medelhavsdieten, där frukterna och grönsakerna, med en ekologisk produktionslinje, utgör en hälsosam och god kost. ALL FRUITEXPORT tar dessa Medelhavsprodukter till resten av världen och har lyckats bli en av de ledande frukt och grönsaksexportörerna i Europa.

De ständiga förändringarna i marknadsutvecklingen gjorde att vi ville underlätta för kunden, inte bara genom att ta fram en bra produkt, utan även genom att erbjuda Omfattande Service genom hela processen, från planteringen av frö på fälten till slutkonsumtionen av produkten. Detta sköts från företagets tre delegationer belägna i Valencia (huvudkontoret), Oliva och Tomares (Sevilla).

God Spårbarhet och Respekt för Miljön är två viktiga pelare vi stödjer oss på för att lyckas få de mest Naturliga och Ekologiska produkterna, med de bästa smakerna.

VARFÖR ALL FRUITEXPORT

En Autentisk Medelhavsdiet