KVALITÉ


Hos ALL FRUITEXPORT kräver vi ett Arbetssätt av Hög Kvalité genom hela processen, från plantering av frö i jorden till slutkonsumtion av produkten, med ansvarstagande och Respekt för Miljön, inom ramen för internationellt jordbruk och livsmedel.

Hos ALL FRUITEXPORT garanterar vi våra kunder Produkter av Kvalité. Tack vara Vår Ansträngning och Kontroll i de olika stegen, såväl som Odlingsområdena och Klimatet, lyckas vi uppnå produkter med smak, färg och konsistens som tillfredsställer alla våra kunder.

Förtroendet hos våra kunder gör att vi arbetar varje dag för att erbjuda de bästa produkterna, med de mest strikta kvalitetsstandarderna.

Vårt främsta mål är att ta produkten till våra kunders bord samtidigt som den behåller sina egenskaper. Den goda kvalitén på våra produkter är anledningen till att vi har lyckats göra oss ett namn inom frukt- och grönsaksexport som man hänvisar till.